BACKREQ bericht


Dit bericht kan zowel door de Initiator als de Volger worden verstuurd als deze 1 of meer zetten terug wil doen. Dit bericht is niet bedoeld voor twee programma's die zelfstandig een partij tegen elkaar spelen, maar voor interactief gebruik (mens tegen computer). Het bericht kan op elk moment tijdens een partij verzonden worden, dus ook als het programma niet aan zet is.

Layout

1 byte 3 bytes 1 byte
header zet nummer kleur aan zet

 

header type bericht, altijd 'B' (hoofdletter)
zet nummer het verlangde zetnummer van '001' - '999'; de eerste zet van een partij is 1
kleur aan zet de kleur (wit of zwart) die bij zet nummer aan zet is; moet 'W' of 'Z' zijn (in hoofdletters)

Voorbeeld
0----0----1----1----2----2----3----3----4----4----5----5----6----6
0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5
B005Z

Het programma wil terug naar de bordstand met zwart aan zet in de vijfde zet van de partij.

 

Verwerking bij ontvangst van een BACKREQ bericht

DamExchange Home