CHAT bericht


Dit bericht kan zowel door de Initiator als de Volger worden verstuurd. Dit kan op elk moment tijdens het spelen van een partij, maar ook als nog geen partij gestart is of als een partij reeds beeindigd is. Enige voorwaarde is dat er op laag 1 verbinding is tussen de twee programma's.
Het CHAT bericht kan gebruikt worden om free-format tekst uit te wisselen.

Layout

1 byte 1 tot 126 bytes
header tekst
header type bericht, altijd 'C' (hoofdletter)
tekst free-format tekst

Voorbeeld
0----0----1----1----2----2----3----3----4----4----5----5----6----6
0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5
CWas die afruil in zet 35 wel een goed idee?

De tekst wordt verstuurd naar het andere programma.

 

Verwerking bij ontvangst van een CHAT bericht

DamExchange Home