Laag 1 protocol beschrijving


Het DamExchange laag 1 protocol beschrijft hoe laag 2 berichten tussen de twee damprogramma's worden uitgewisseld. Het laag 1 protocol beschrijft niet de inhoud van de berichten, maar alleen hoe de berichten worden verstuurd en ontvangen.

De berichten bestaan uit character strings van minimaal 1 en maximaal 127 tekens uit de ASCII character set in de waarden 1 tot en met 127.

De beschikbare laag 1 protocollen zijn:

DamExchange Home