GAMEEND bericht


Dit bericht kan zowel door de Initiator als de Volger worden verstuurd als deze de partij wil beeindigen. Dit kan als het programma aan zet is en eigenlijk werd geacht een MOVE bericht te sturen, of als antwoord op ontvangst van een GAMEEND bericht. Als een programma niet aan zet is en geen GAMEEND heeft ontvangen, mag het geen GAMEEND sturen om de partij te beeindigen, maar moet het wachten tot het aan zet is.
Een reden om een partij te beeindigen is bijvoorbeeld omdat de ingestelde speeltijd verstreken is, of bijvoorbeeld omdat het aantal ingestelde zetten overschreden zou worden als hij zou doorspelen.

Layout

1 byte 1 byte 1 byte
header reden stop code

 

header type bericht, altijd 'E' (hoofdletter)
reden '0' indien het damprogramma wil stoppen met de partij zonder dat hij een reden wil of kan geven, `0' mag dus altijd gebruikt worden; optioneel kunnen door het initiele GAMEEND bericht de volgende codes worden gebruikt: `1' (ik geef op), `2' (remise, bijvoorbeeld door zettenherhaling), '3' (ik win)
stop code '0' indien de huidige partij moet worden beŽindigd, maar een volgende partij gestart mag worden; `1' indien het programma helemaal wil stoppen (dus ook geen volgende partij wil spelen)

Voorbeeld
0----0----1----1----2----2----3----3----4----4----5----5----6----6
0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5
E00

Het programma wil stoppen met de huidige partij maar wil wel doorgaan met volgende partijen.

 

Verwerking bij ontvangst van een GAMEEND bericht

Bij ontvangst in plaats van een MOVE bericht:

Bij ontvangst in antwoord op een zelf gestuurd GAMEEND bericht (reden is altijd '0'):

DamExchange Home