MOVE bericht


Dit bericht kan zowel door de Initiator als door de Volger worden verstuurd. Het MOVE bericht geeft een zet door aan het andere programma.

Layout

1 byte 4 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes variabel
header tijd begin veld eind veld aantal geslagen geslagen stukken
header type bericht, altijd 'M' (hoofdletter)
tijd de tijd in seconden die het programma heeft gebruikt voor het doen van de zet in 4 posities; indien de tijd kleiner dan 1000 is dan voorloop nullen gebruiken, mogelijke waarden zijn dus `0000' t/m `9999'; deze rubriek is bij deze versie van het DamExchange protocol ter informatie; in een toekomstige versie van het DamExchange protocol kan functionaliteit worden toegevoegd voor het synchroniseren van de wedstrijdklokken van de twee tegen elkaar spelende programma's
begin veld het begin veld van de zet in twee posities; indien het begin veld kleiner dan 10 is, dan een voorloop `0' (nul) gebruiken, mogelijke waarden zijn dus `01' t/m `50'
eind veld het eind veld van de zet in twee posities; indien het eind veld kleiner dan 10 is, dan een voorloop `0' (nul) gebruiken, mogelijke waarden zijn dus `01' t/m `50'
aantal geslagen het aantal geslagen stukken (schijven en dammen) in twee posities; indien het aantal geslagen stukken kleiner dan 10 is, dan een voorloop `0' (nul) gebruiken, mogelijke waarden zijn dus `00' t/m `20'; als het geen slagzet betreft is deze rubriek dus `00'
geslagen stukken de veldnummers, elk in twee posities, van de geslagen stukken; de volgorde waarin deze veldnummers worden gegeven is niet van belang; indien een veldnummer kleiner dan 10 is, dan een voorloop `0' (nul) gebruiken, mogelijke waarden zijn dus per veldnummer `01' t/m `50'; het aantal bytes is precies tweemaal zo groot als aangegeven bij rubriek aantal geslagen; als het geen slagzet betreft is deze rubriek dus leeg (0 bytes lang)
Bij een slagzet hebben sommige damprogramma's de informatie aantal geslagen en geslagen stukken altijd nodig. Andere programma's hebben die informatie alleen nodig bij een meerslagzet door een dam waarbij meer zetten mogelijk zijn met begin veld en eind veld hetzelfde

 

Voorbeeld
0----0----1----1----2----2----3----3----4----4----5----5----6----6
0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5
M0012061100
M001205250422122320

Het programma geeft de zetten 6 - 11 resp. 5 x 25 (geslagen over 23, 22, 12 en 20) door. In beide voorbeelden heeft het programma 12 seconden over de zet "nagedacht".

 

Verwerking bij ontvangst van een MOVE bericht

DamExchange Home