DamExchange Protocol Techniek 


De koppeling tussen twee damprogramma's wordt ge´mplementeerd in een twee lagen structuur. Laag 1 verzorgt betrouwbare communicatie van berichten tussen de twee programma's. Laag 2 beschrijft de inhoud van de berichten.

Het laag 1 protocol kan in principe vervangen worden door elk willekeurig ander protocol dat betrouwbaar berichten kan versturen tussen twee programma's. Natuurlijk moeten twee programma's hetzelfde laag 1 protocol gebruiken om met elkaar te kunnen communiceren.

Voor laag 1 zijn tot nu toe twee protocollen gedefinieerd, namelijk het NULMODEM en het SOCKET protocol (IPv4 en IPv6). De beschrijving van het NULMODEM protocol bevat tevens pseudo code om de implementatie te vergemakkelijken.

Het laag 2 protocol (DamExchange berichten) is vast en onafhankelijk van het gekozen laag 1 protocol. DamExchange is echter wel zodanig ontworpen dat toekomstige uitbreidingen mogelijk zijn.

Voor damprogramma's onder Windows Vista / 7 / 8 / 10 is een DLL met bijbehorende header file beschikbaar die bovengenoemde protocollen bevat. Zie hier 


Uitgangspunten bij het ontwerp van DamExchange:

DamExchange Home